Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kommunalt foreldreutval KFU

Skulane er pålagt å ha formelle organg som ivaretek samarbeid og medverknad for foreldra. FAU, foreldreutval ved kvar skule, er lovpålagt. I tillegg ynskjer Seljord kommune å ha eit kommunalt foreldreutval, KFU. Dette består av leiar og nestleiar for FAU ved kvar skule.
Tema på desse møta er av meir generell karakter, ikkje spesifikt for den enkelte skule.
Vi vil leggje ut innkalling og referat til møte i det kommunale foreldreutvalet her.

 Innkallingar Referat 
KFU 23.05.2017 - innkalling  KFU 23.05.2017  - referat 
KFU 21.09.2017 - innkalling. Møtet er for KFU skule og barnehage KFU skule og barnehage 21.09.17 -  referat 


På KFU-møtet for grunnskule og barnehage 21.9.17 blei det presentert eit drøftingsnotat. Drøftingsnotatet omhandlar:

  1. Fem dagars skule for alle elevar. Frist for uttale 3.11.2017
  2. Matservering i skulen. Frsit for uttale 3.11.2017. (Merk at prisen er justert opp til 12,50 per dag)
  3. Lekser i skulen. Frist for uttale 1.2.2018

Alle innspel kan skal sendast til kommunalsjef for skule og oppvekst Ronde Schade: ronde.schade@seljord.kommune.no

Du kan laste ned drøftingsnotatet i både word og pdf, sjå lenker lenger ned på sida.

Foreldremøte
  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk