Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kommunalt foreldreutval KFU

Skulane er pålagt å ha formelle organg som ivaretek samarbeid og medverknad for foreldra. FAU, foreldreutval ved kvar skule, er lovpålagt. I tillegg ynskjer Seljord kommune å ha eit kommunalt foreldreutval, KFU. Dette består av leiar og nestleiar for FAU ved kvar skule.
Tema på desse møta er av meir generell karakter, ikkje spesifikt for den enkelte skule.
Vi vil leggje ut innkalling og referat til møte i det kommunale foreldreutvalet her.

 Innkallingar Referat 
KFU 23.05.2017 - innkalling  KFU 23.05.2017  - referat 
KFU 21.09.2017 - innkalling. Møtet er for KFU skule og barnehage KFU skule og barnehage 21.09.17 -  referat 
KFU 20.03.2018 - Innkalling. Møtet er for KFU skule og barnehage  

Kommunestyret vedtok 14.12.17 at vi skal arbeide for å få til 5 dagars skule for alle elevar frå skulestart i august 2018.

Kommunalsjefen arbeidar saman med rektorane med å vurdere korleis ny organisering av skuledagane vil påverke SFO-tilbodet, skuleskyss m.m.
Arbeidet er forventa ferdig i løpet av februar 2018.

Det vil bli sendt ut informasjon til foreldre. Saka vli og bli teke opp i skulane sine foreldreutval og samarbeidsutval.

Søknadsfrist til SFO-tilbodet blir i 2018 sett til  15.april. Det vil bli lagt ut nye søknadsskjema når organiseringa er klar.

Foreldremøte
  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk