Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Forliksråd

  Generelt

  Alle kommunar har eit forliksråd. Forliksrådet kan hjelpe deg å løyse ein konflikt enkelt, raskt og billig.

  Forliksrådet nyttast for å løyse tvistar i mange saker. Det kan til dømes dreie seg om kjøpstvistar, erstatningskrav, nabotvistar eller tvistar i forretningsforhold. Først må du varsle den du ønskjer å gå til sak mot, skriftleg. Deretter må du levere forliksklage til forliksrådet - vanlegvis i den kommunen der klagemotparten bur. Du treng ikkje bruke advokat. Forliksrådet skal alltid prøve mekling mellom partane, og kan også i mange tilfelle seie dom. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsverknad. Det tyder mellom anna at ei avgjerd i forliksrådet blir ståande dersom ho ikkje blir ført vidare til tingretten, og at ho kan tvangsfullførast via namsmannen.

  Det er eit forliksråd i kvar kommune. Forliksrådet har tre lekfolk og like mange varamedlemmer. Medlemmene blir valde av kommunen for fire år om gongen.

  Målgruppe

  Personar eller firma som har eit krav mot ein annan person eller eit firma.

  Brosjyrer

  Partnarar

  Fylkesmannen har tilsyn med forliksråda.

  Lovar og retningsliner

  Sjå rettsgebyrloven § 7, domstolloven §§ 27 og 28, tvisteloven kapittel 6 og rettsgebyrforskriften § 3-2.

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Det er ein fordel at forliksklagen blir levert skriftleg, men du har også høve til å setje han fram munnleg ved personleg frammøte. I forliksklagen må du kort melde frå om kva du krev og kva som er grunnlaget for det. Du må dessutan gje opp utførleg namn og adresse til den som er innklaga.

  Vedlegg

  Viktig dokumentasjon, slik som faktura, betalingsavtale o.l.

  Søknadmottakar

  Forliksklage skal sendast til forliksrådet i den kommunen den innklaga bur eller har forretningsstad.

  Høve til å klage

  Dommar i forliksrådet kan innan éin månad bli anka til tingretten. Det er avgrensa høve til anke for rettsforlik.

 • Fri rettshjelp

 • Klage til Sivilombodsmannen

 • Konfliktråd

 • Separasjon og skilsmisse

 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk