Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Teneste for funksjonshemma

Teneste for funksjonshemma yter tenester for personar med funksjonshemming

Tilbodet omfattar:

  • Heildøgns omsorgsteneste i bustad for funksjonshemma, Heddelitunet
  • Praktisk bistand /opplæring og hjelp i heimen for personar med funksjonshemming
  • Tilbod om aktivisering for funksjonshemma; mellom anna vaksenopplæring og tilrettelagt arbeid
  • Aktivitetssenteret

Telefon kontor: 35 05 13 85

Telefon vaktrom: 35 05 14 80

Vakttelefon: 40 90 62 00

Telefon aktivitetssenteret, Heddelitunet: 40 91 35 64

Mobil: 482 97 433

Adresse: Heddelitunet, Jakob Naadlandsveg 8 A, 3840 Seljord

Dagsenteret
  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk