Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Individuell plan

Ein individuell plan er eit skriftleg samarbeidsdokument mellom deg og dei instansar du mottek tenester frå, til dømes: helsetenesta, heimetenesta, tiltak frå skule, barnehage, NAV sosial og velferdstenester.
Planen inneheld dine mål for framtida på ulike livsområde, kva for tiltak som er aktuelle for at du skal nå dine mål og kven som har ansvaret for kva. Du vil få ein kontaktperson/koordinator frå ein av dei tenestene du mottek tenester frå, og kontaktpersonen/koordinatoren skal leie arbeidet med planen i nært samarbeid med deg.

Du må søke om individuell plan (IP), men du kan og reservere deg mot at det blir laga ein individuell plan.

Du kan lese meir om ordninga i informasjonen under. Du finn og lenke til søknadsskjema og reservasjonsskjema.

Informasjon om Individuell plan

  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk