Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
: 24.09.2018Kontaktavdeling: Flyktningeteneste Kontaktperson: Ronde Schade

Flyktningetenesta

Informasjon om flyktningetenesta i Seljord kommune

Flyktningtenesta legg til rette for at flyktningar som kjem til Seljord kan skape seg eit likeverdig liv. Vi administrerer kommunen sitt introduksjonsprogram, og har ein finger med i alt som er naudsynt for at ein flyktning kan organisere livet sitt ut frå tilnærma like premissar som ein infødd nordmann.

Flyktningetenesta er ein koordinator mellom ulike instansar og flyktningen.

Tenesta driv med rettleiing og rådgjeving til flyktningar og alle som har med flyktningar å gjere.

Flyktningekonsulent: Per Atle Einan

Telefon.: 35 06 51 08

Postadresse: Brøløsvegen 13A, 3840 Seljord

Besøksadresse: Brøløsvegen 57, Telebygget, Seljord

  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk