Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Personvernombod

All behandling av personopplysningar blir regulert av personopplysningslova.
Lova skal sikre innbyggarane sine krav på personvern ved at personopplysningar blir handsama i samsvar med grunnleggande personvernomsyn.
For å hjelpe verksemder til å heve den interne merksemda og kunnskapen om personvern har Datatilsynet bygd opp ei ordning med Personvernombod.

Personvernombodet/kontakten sine hovudoppgåver:

 • Ha oversikt over kommunens handsaming av personopplysningar
 • Passe på at leiinga i kommunen har etablert eit system for internkontroll
 • Hjelpe personar som er registrert hos kommunen
 • Svare på spørsmål om personvern internt i kommunen
 • Vere rådgjevar i spørsmål om personvern
 • Peike på brot på personopplysningslova ovanfor leiinga
 • Kontaktperson hos Datatilsynet
 • Halde seg orientert om utviklinga innan personvern

Personvernkontakten i Seljord kommune er Bente Widenoja Sudbø

Tlf.: 350 65 104

Send e-post

 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk