Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Psykisk helse og rus

Informasjon om tenesetilbodet innafor Psykisk helse og rus

Avdelinga skal yte tenester til innbyggarar i Seljord kommune som slit med psykisk helse og / eller bruk av rusmidlar.

Målet med tenestene er å bidra til å fremme sjølvstende og styrke evna til å meistre eige liv, samt å bidra til å bryte /motverke isolasjon og inaktivitet.
Personalet i avdelinga har tverrfagleg kompetanse, og arbeider 2-delt turnus på dag, kveld og helg.

Avdelinga har fylgjande tilbod:

 • Samtaler individuelt og i grupper
 • Heimebesøk / miljøarbeid
 • Ulike aktivitetar for å bryte / motverke isolasjon og inaktivitet
 • Tilbod til familiar og pårørande
 • Koordinering av aktuelle tenester, ansvarsgruppe m.m
 • Kriseplan / Individuell plan
 • Ljosterapi
 • Fredagskafé

Avdelingsleiar: Gunn Marit Sandsdalen
Telefon: 40 91 35 60 / 350 65 133

Vakttelefon psykisk helse og rus:  91 86 78 49

Søknadsskjema finn du under Skjema frå a-å

 

 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk