Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Fysioterapi

Fysioterapitenesta i Seljord held til i Helsesenteret. Det er tre fysioterapeutar i 100 % stilling, inkludert turnuskandidaten.
Tenesta er ein del av kommunen sitt tverrfaglege habiliterings- og rehabiliteringstilbod, og blir òg tilbode i sjukeheim.

 • Ragnhild Skrede. Kommunefysioterapeut.
  Spesialitet innan avspenning - psykodynamisk fysioterapi, medisinsk akkupunktur.
  Telefon: 350 65 257 eller ring resepsjonen 350 65250, eller send ein e-post.
  E-post: ragnhild.skrede@seljord.kommune.no
 • Ole Petter Østevik. Privatpraktiserande fysioterapeut med driftstilskot.
  Spesialitet med 1. avdeling manuell terapi, medisinsk akkupunktur.
  Telefon: 350 65 280
  E-post: ole.ostevik@seljord.kommune.no
 • Turnuskandidat

Tilbod:
Alle i Seljord kommune i alle aldrar, kan få tilbod om fysioterapi.

 • Behov  for hjelp etter henvisning frå fastlege eller sjukehus
 • Behov for hjelp i forhold til muskel/skjelettlidingar
 • Behov for opptrening/rettleiing etter skade og /eller operasjon
 • Behov for hjelp før operasjon, t.d. hofteoperasjon

Grupper:

Ulike tilbod om gruppetrening. For å vere med på ulike grupper, kan du vende deg til fastlege eller kommunefysioterapeuten

 • Balansegruppe. Førebyggje fall, styrketrening
 • Bassenggruppe. For dei som av ulike årsaker har vanskar med å trene vanleg
 • Arthrosegruppe. For dei med slitasje i kne og hofte
 • Avspenning. "Pust-og pesgruppe"

Samarbeid:

Fysioterapitenesta samarbeider med:

 • Heimesjukepleia. Kvardagsrehabilitering
 • Nesbukti pleie-og omsorgsenter
 • Heddeli bu - og servicesenter
 • Steinmoen bu - og servicesenter
 • Legane
 • Helsestasjonen
 • Barnehagane
 • Skulane

Foreldre som ynskjer ei samtale om barnets motoriske utvikling, kan ta kontakt. Vanlegvis blir barn som treng noko ekstra henvost frå fastlege, helsestasjonen eller 2.linetenesta (sjukehus, HABU m.fl.)

Fysioterapi
 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk