Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Arealoverføring

Ei grense mellom to eigedomar kan bli justert utan at arealet fyrst vert skilt ut som ein eigen eigedom.

Kommunen kan justere ei grense mellom to eigedomar ved grensejustering, dersom det er snakk om overføring av små arealer.
Grensejusteringar skal ikkje tinglysast.
Når arealet som skal overførast er for stort til at det kan grensejusterast (over 5 % regelen), kan det overførast med arealoverføring, jf. matrikkelloven § 15. Arealoverføring kan bare skje mellom eigedomar på same "nivå" i matrikkelen, for eksempel mellom to grunneigedomar eller mellom to festetomter. 
Ein kan ikkje overføre areal mellom ein grunneigedom og ei festetomt med festenummer.

Kommunen handsamar saker om arealoverføring i matrikkelen, og sender deretter melding til tinglysing.

  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk