Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
Sist endret: 22.06.2018Kontaktavdeling: Teknisk avdeling Kontaktperson: Egil Birkrem

Byggesak

Kommunens byggesakshandsaming blir regulert av plan- og bygningsloven med tilhøyrande forskrifter, samt forvaltningsloven.
Kommunens arealplanar og føresegner utgjer i tillegg ein viktig del av det juridiske grunnlaget for sakshandsaminga.

Kommunens sakshandsaming skal vera med å sikre samfunnsinteressene og samstundes føre til auka kvalitet på byggearbeida.

Kommunen er plikta til å gje svar på byggesøknaden innan ein viss frist. Fristen er avhengig av søknadstype.

Dette kan du gjere for å lette saksgangen:

For å oppnå dei målsettingar som er knytt til handsaming av byggesøknader, vil me at du som utbyggar sender inn søknad som er komplett, og som er i samsvar med offentlege krav. Ta kontakt med godkjent føretak (arkitekt/ingeniør) for å unngå at tid gjeng med til å komplettere søknaden på et seinare tidspunkt.

Hus
 • Bustad - oppføring av ny bustad

  Tilskot til landbruksrådgjeving

  Tilskot til landbruksrådgjeving, bønder i Seljord kommune.

  Seljord kommunestyre vedtok i møte 14.12.2017 å løyve 50.000 kroner i ekstra midlar til landbruksrådgjeving. Bønder i Seljord som har behov i 2018 eller har hatt utgifter til landbruksrådgjeving i 2017 kan søkje kommunen om tilskot frå desse midlane. Søknadsfrist er 1.februar 2018.  Seljord kommune
 • Bustadtilskot til utbetring/tilpassing

  Tilskot til landbruksrådgjeving

  Tilskot til landbruksrådgjeving, bønder i Seljord kommune.

  Seljord kommunestyre vedtok i møte 14.12.2017 å løyve 50.000 kroner i ekstra midlar til landbruksrådgjeving. Bønder i Seljord som har behov i 2018 eller har hatt utgifter til landbruksrådgjeving i 2017 kan søkje kommunen om tilskot frå desse midlane. Søknadsfrist er 1.februar 2018.  Seljord kommune
 • Bustønad

  Tilskot til landbruksrådgjeving

  Tilskot til landbruksrådgjeving, bønder i Seljord kommune.

  Seljord kommunestyre vedtok i møte 14.12.2017 å løyve 50.000 kroner i ekstra midlar til landbruksrådgjeving. Bønder i Seljord som har behov i 2018 eller har hatt utgifter til landbruksrådgjeving i 2017 kan søkje kommunen om tilskot frå desse midlane. Søknadsfrist er 1.februar 2018.  Seljord kommune
 • Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve

  Tilskot til landbruksrådgjeving

  Tilskot til landbruksrådgjeving, bønder i Seljord kommune.

  Seljord kommunestyre vedtok i møte 14.12.2017 å løyve 50.000 kroner i ekstra midlar til landbruksrådgjeving. Bønder i Seljord som har behov i 2018 eller har hatt utgifter til landbruksrådgjeving i 2017 kan søkje kommunen om tilskot frå desse midlane. Søknadsfrist er 1.februar 2018.  Seljord kommune
 • Driftsbygning i landbruket

  Tilskot til landbruksrådgjeving

  Tilskot til landbruksrådgjeving, bønder i Seljord kommune.

  Seljord kommunestyre vedtok i møte 14.12.2017 å løyve 50.000 kroner i ekstra midlar til landbruksrådgjeving. Bønder i Seljord som har behov i 2018 eller har hatt utgifter til landbruksrådgjeving i 2017 kan søkje kommunen om tilskot frå desse midlane. Søknadsfrist er 1.februar 2018.  Seljord kommune
 • Forureina grunn - bygging og graving

  Tilskot til landbruksrådgjeving

  Tilskot til landbruksrådgjeving, bønder i Seljord kommune.

  Seljord kommunestyre vedtok i møte 14.12.2017 å løyve 50.000 kroner i ekstra midlar til landbruksrådgjeving. Bønder i Seljord som har behov i 2018 eller har hatt utgifter til landbruksrådgjeving i 2017 kan søkje kommunen om tilskot frå desse midlane. Søknadsfrist er 1.februar 2018.  Seljord kommune
 • Førehandskonferanse

  Tilskot til landbruksrådgjeving

  Tilskot til landbruksrådgjeving, bønder i Seljord kommune.

  Seljord kommunestyre vedtok i møte 14.12.2017 å løyve 50.000 kroner i ekstra midlar til landbruksrådgjeving. Bønder i Seljord som har behov i 2018 eller har hatt utgifter til landbruksrådgjeving i 2017 kan søkje kommunen om tilskot frå desse midlane. Søknadsfrist er 1.februar 2018.  Seljord kommune
 • Grunnlån

  Tilskot til landbruksrådgjeving

  Tilskot til landbruksrådgjeving, bønder i Seljord kommune.

  Seljord kommunestyre vedtok i møte 14.12.2017 å løyve 50.000 kroner i ekstra midlar til landbruksrådgjeving. Bønder i Seljord som har behov i 2018 eller har hatt utgifter til landbruksrådgjeving i 2017 kan søkje kommunen om tilskot frå desse midlane. Søknadsfrist er 1.februar 2018.  Seljord kommune
 • Nabovarsel - byggjesak

  Tilskot til landbruksrådgjeving

  Tilskot til landbruksrådgjeving, bønder i Seljord kommune.

  Seljord kommunestyre vedtok i møte 14.12.2017 å løyve 50.000 kroner i ekstra midlar til landbruksrådgjeving. Bønder i Seljord som har behov i 2018 eller har hatt utgifter til landbruksrådgjeving i 2017 kan søkje kommunen om tilskot frå desse midlane. Søknadsfrist er 1.februar 2018.  Seljord kommune
 • Nedgravde oljetankar

  Tilskot til landbruksrådgjeving

  Tilskot til landbruksrådgjeving, bønder i Seljord kommune.

  Seljord kommunestyre vedtok i møte 14.12.2017 å løyve 50.000 kroner i ekstra midlar til landbruksrådgjeving. Bønder i Seljord som har behov i 2018 eller har hatt utgifter til landbruksrådgjeving i 2017 kan søkje kommunen om tilskot frå desse midlane. Søknadsfrist er 1.februar 2018.  Seljord kommune
 • Sjølvbyggjar

  Tilskot til landbruksrådgjeving

  Tilskot til landbruksrådgjeving, bønder i Seljord kommune.

  Seljord kommunestyre vedtok i møte 14.12.2017 å løyve 50.000 kroner i ekstra midlar til landbruksrådgjeving. Bønder i Seljord som har behov i 2018 eller har hatt utgifter til landbruksrådgjeving i 2017 kan søkje kommunen om tilskot frå desse midlane. Søknadsfrist er 1.februar 2018.  Seljord kommune

Tilskot til landbruksrådgjeving

Tilskot til landbruksrådgjeving, bønder i Seljord kommune.

Seljord kommunestyre vedtok i møte 14.12.2017 å løyve 50.000 kroner i ekstra midlar til landbruksrådgjeving. Bønder i Seljord som har behov i 2018 eller har hatt utgifter til landbruksrådgjeving i 2017 kan søkje kommunen om tilskot frå desse midlane. Søknadsfrist er 1.februar 2018.Seljord kommune
 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk