Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
: 22.06.2018Kontaktavdeling: Teknisk avdeling Kontaktperson: Egil Birkrem

Byggesak

Kommunens byggesakshandsaming blir regulert av plan- og bygningsloven med tilhøyrande forskrifter, samt forvaltningsloven.
Kommunens arealplanar og føresegner utgjer i tillegg ein viktig del av det juridiske grunnlaget for sakshandsaminga.

Kommunens sakshandsaming skal vera med å sikre samfunnsinteressene og samstundes føre til auka kvalitet på byggearbeida.

Kommunen er plikta til å gje svar på byggesøknaden innan ein viss frist. Fristen er avhengig av søknadstype.

Dette kan du gjere for å lette saksgangen:

For å oppnå dei målsettingar som er knytt til handsaming av byggesøknader, vil me at du som utbyggar sender inn søknad som er komplett, og som er i samsvar med offentlege krav. Ta kontakt med godkjent føretak (arkitekt/ingeniør) for å unngå at tid gjeng med til å komplettere søknaden på et seinare tidspunkt.

Hus
  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk