Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Familie

Kommunen har ei rekkje tenestetilbod knytt til barn og familie. Barnehage, barnevern, familievern og PPT er mellom anna dei områda der innbyggjarane skal sikrast tenester av god kvalitet.

Familievernkontoret Øvre Telemark har flytta hovudkontoret til Seljord.  

Ny adresse:

Familievernkontoret Øvre Telemark

Brøløsvegen 51

3840 Seljord

Tlf 35 06 88 50

E-post:familiekontoret.ovre.telemark@bufetat.no     

 

Bufdir
  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk