Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kultur og næring

1. Konsesjons - og delingssaker:

Landbruksdepartementet har i desember 2011, fastsett forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker:
§ 1.Det skal betales gebyr for behandling av følgende saker:
a) Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (Konsesjonsloven) mv. § 2 og § 3
 
b) Søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12.mai 1995 nr. 23 § 12.
Gebyret kreves inn av kommunen i alle saker. Kommunen skal ikke betale gebyr til seg selv.

   2015           2016          
 Søknad om konsesjon:  kr 5.000,-  kr 5.000,-
 Søknad om deling etter § 12 i jordlova:  kr 2.000,-    

 kr 2.000,-     

  

2. Viltfellingsgebyr per dyr:

 

   2015  2016
 Vaksen elg                        kr 420,-      kr 420,-   
 Elgkalv                                       kr 240,-  kr 240,-
 Vaksen hjort  kr 310,-  kr 310,-
 Hjortekalv  kr 190,-  kr 190,-

 

3. Leigeinntekter Symjehall

 

 Satsar per time:  2015      2016
 Kviteseid kommune  kr 400,-          kr 400,-       
 Hjartdal kommune  kr 400,- kr 400,-
 Vest-Telemark vgs., avd. Seljord  kr 400,-            kr 400,-         
 Billettpris vaksen  kr  50,- kr  50,- 
 Billettpris barn  kr  30,- kr  30,-
 Andre avtalar:    
 Flatdal IL (leiger badet 7 gongar i året) Pris per gong  kr 400,- kr 400,- 
 Klippekort vaksen (10 klipp)  kr 400,- kr 400,-
 Klippekort barn (10 klipp)  kr 240,- kr 240,-

 

  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk