Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Barnehageplass

Pris for barnehage. Betalingssatsar frå 01.08.2017

Barnehagesatsane er regulert etter forskrift om foreldrebetaling i barnehagar, "For 2005-12-16 nr 1478: Forskrift om foreldrebetaling i barnehager".

 • Frå 1.1.17 har Stortinget vedteke nye nasjonale satsar for foreldrebetaling for barnehageplass. Maksimalgrensa for foreldrebetaling er 2.730 kr. Totalt vil det koste 30.030 kr per år for heiltidsplass.
 • Det er innført ein moderasjonsordning der foreldrebetaling for ein barnehageplass maksimalt skal utgjere 6 % av familien sin samla person- og kapitalinntekt. Frå 1.1.17 er inntektsgrensa 500.500 kroner. Dette blir rekna ut individuelt etter søknad
 • Ordning med gratis kjernetid på 20 timar/veka for 3-4 og 5-åringar. Inntektsgrensa er 450.000 kroner frå 1.8.17.
 • Inntektsreduksjon og gratis kjernetid er avhengig av søknad kvart år. Søknadsfristen blir sett til 1. august eller i samband med ny søknad. Familien kan og søke ved større endring i inntekta.
 • NB! Dei som ikkje søker om redusert betaling grunna inntekt, blir sett opp til maksimalpris på augustfakturaen.

Endring av foreldrebetaling med verknad frå 1.1.2017:

Betaling per månad for dei med inntekt over 500.500 kroner:

 Inntekt  5 dagar  4 dagar  3 dagar 2 dagar 
Inntekt over kr 500.500: Maksimalpris. Inntekt under 500.500,- betaler maks. 6 % av inntekta.  2.730,-  2.185,-  1.640,-  1.110,-
30 % syskenmoderasjon  1.911,-  1.530,-  1.148,-     777,-
50 % syskenmoderasjon  1.365,-  1.093,-     820,-     555,-
Kost:     350,-     280,-     210,-      140,-
Inntekt under kr 450.000 (frå 1.8.17): Rett på 20 t. gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringar      

Søskenmoderasjon:

 • 30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 1
 • 50 % søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og fleire
 • Kost er lik for heil og korttidstilbodet. Det er ikkje moderasjon på kost

Inntektsgrensene blir bestemt av Stortinget i samband med statsbudsjettet.

Timesatsen for kjøp av ekstra timar er kr 60,- per time, og kr 25,- per dag for kost.

 

 

 

 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk