MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Folkehelse

Seljord kommune er ein partnerskapskommune innanfor folkehelseprogrammet i Telemark. Seljord kommune har ein lokal pott til fordeling til frivillige lag og organisasjonar som gjer eit arbeid innanfor temaet folkehelse. Det kan vere tiltak som rydding av turstigar, tilrettelegging for personar med nedsett funksjonsemne, eller lavterskelaktivitetar med fokus på fysisk aktivitet og kosthald.

Ta kontakt med kommunen ved kulturkoordinator og folkehelsekontakt Asbjørn Storrusten

 

Sist oppdatert 13.10.2014