MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet er sentralt i arbeidet vårt. Det er eit program som går i inntil to år.
I løpet av desse åra skal det leggast til rette for at flyktningen tilegnar seg naudsynte kunnskapar om norsk språk, norsk samfunns- og arbeidsliv, samt skaffar seg erfaringar frå norsk arbeidsliv og opparbeider seg eit nettverk.

Programmet er eit heiltidsprogram. Det betyr at deltakarane skal være i målretta, kvalifiserande aktivitet i 37,5 timar kvar veke, heile året unntatt feriane.

Sist oppdatert 11.10.2011