MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Kart og oppmåling

 

Seljord kommune har dei siste åra hatt eit gjennomsnitt på ca. 50 – 60 nye oppmålingssaker i året. Ei frådelingssak kan ha fleire ”milepælar” som er med på å gjere at sakshandsamingstida kan virke lang. Her kan ein nemne ting som uttale hjå vegmyndigheit og fylkesmannen, planutvalsbehandling, naturgjevne forhold som vinter med mykje sno osv., så det er ikkje slik at samla medgått tid heilt og halde er i sakshandsamars sine hender.

Seljord kommune disponerar moderne GPS/Glonass satellitt landmålingsutstyr frå Topcon til å utføre landmålingsarbeid med. I tillegg har kommunen eigen totalstasjon. Kommunen har heildekkande digitale kartdata som ein kan få innsyn i ved å bruke kartportalen i Vest-Telemark. Euref89 vart innført som geodetisk grunnlag i kommunen frå 06.02.2006.

 

 

Sist oppdatert 20.11.2014